3 niedocenianych detalistów — różne oferty na wtorek 11 kwietnia (2023)

Na podstawie kluczowych danych, takich jakcena do sprzedaniazwrotów dla akcjonariuszy oraz relacji między ceną a zyskiem, następujące 3 akcje zostały uznane za najcenniejsze spółki w handlu detalicznym – różne produkty specjalne. Ci, którzy szukają akcji o wysokiej wartości do dodania do swojego portfela, mogą chcieć wykorzystać tę listę jako punkt wyjścia do dalszych badań inwestycyjnych.

Najnowsi dealerzy - różne wiadomości o akcjach specjalnych

Zanim wybierzesz akcje najlepszych dealerów – różne akcje specjalne do kupienia, zrób due diligence: przeanalizuj różne wskaźniki finansowe i przyjrzyj się danym historycznym, oświadczeniom publicznym i wiadomościom.

Nasze fundamentalne prognozy dla podsektora sklepów specjalistycznych są neutralne, ponieważ składowe Indeksu sklepów specjalistycznych S&P Composite 1500 są zróżnicowane. Otwarcia sklepów będą nadal paliwem rakietowym dla ich wielopłaszczyznowych narracji rozwojowych. Z drugiej strony Amazon siał spustoszenie w wielu małych firmach, takich jak Office Depot i Michaels. Przyglądając się bliżej PIĘCIU, uważamy, że jest on dobrze przygotowany do czerpania korzyści z pogłębiającej się luki majątkowej. Nawet po trzech rundach kontroli stymulacyjnych wskaźnik ubóstwa w USA nadal rośnie niemal co miesiąc, skacząc z 9,3% w czerwcu 2020 r. do 11,3% w styczniu 2021 r. Zaczął podążać tempem lat 60. XX wieku. Ponieważ gospodarstwa domowe o niższych dochodach widzą coraz mniej możliwości budowania bogactwa, w coraz większym stopniu polegają na dyskontach, aby zaspokoić uznaniowe i nieuznaniowe potrzeby. Patrząc na TSCO, uważamy, że rynek nie docenia korzyści strukturalnych i trwałych, a mianowicie znacznego potencjału zysków rynkowych w przypadku trendów 2020, takich jak wysoki poziom posiadania zwierząt domowych (produkty rolne 47% sprzedaży w 2019 r.), rewitalizacja obszarów wiejskich i samowystarczalność style życia będą kontynuowane w 2021 roku. Widzimy silne rozwiązania omni (pierwszy duży sprzedawca wielobranżowy w kraju, który rozszerzył dostawę tego samego dnia do wszystkich sklepów; czwarty kwartał 2020 roku był trzecim z rzędu kwartałem „trzycyfrowego” wzrostu e-commerce) i elastycznością finansową wsparcie udziału w rynku (90 nowych otwarć sklepów, które obserwujemy w 2021 r.). Uważamy, że ULTA w wyjątkowy sposób pozycjonuje się jako zwycięzca Covid-19 (zyskając udział w rynku) i ponownie otwiera grę (łatwiejsze porównania rok do roku). Podczas gdy osoby, które przeżyły Covid-19, zostały zmuszone do drastycznego ograniczenia wydatków, co ostatecznie nie umożliwiło im czerpania korzyści ze świeckich zmian w zachowaniach konsumentów, ULTA miała luksus zagrania w ataku i stworzenia trwałej przewagi konkurencyjnej, w tym inwestycji mających na celu wzmocnienie sztucznej inteligencji (GLAMlab ) ), partnerstwa (cele umożliwiające ULTA wykorzystanie dobrych wyników TGT, złagodzenie presji konkurencyjnej i rozszerzenie rynku docelowego) oraz rozwiązania omni (podwójna sprzedaż cyfrowa w RO 21; kamień milowy w ciągu miesiąca od blokady).

Po co koncentrować się na niedocenianych detalistach – różne oferty?

Inwestorzy wartościowi starają się kupować akcje z dyskontem w stosunku do ich wartości wewnętrznej. Długoterminowe zwroty pokazują, że takie strategie są korzystne. Akcje wartościowe jako grupa mają tendencję do osiągania lepszych wyników niż akcje wzrostowe w dłuższych okresach. Zazwyczaj inwestorzy wartościowi przeprowadzają wieloindeksowe analizy finansowe, nie podążają za stadem i są inwestorami długoterminowymi.

AAIIInwestor na +Wycena obliczana jest na podstawie wyceny akcji. Wynik Wartości to percentyl rangi średniej z przedziałów percentyla dla wskaźnika ceny do sprzedaży, wskaźnika ceny do zysku, wartości przedsiębiorstwa do EBITDA (EV/EBITDA), zwrotu dla akcjonariuszy, wskaźnika ceny do wartości księgowej oraz stosunek ceny do wskaźnika wolnych przepływów pieniężnych. Wynik jest zmienny, co oznacza, że ​​może uwzględniać wszystkie sześć metryk lub, jeśli którakolwiek z 6 metryk jest nieprawidłowa, pozostałe metryki są prawidłowe. Aby otrzymać wycenę, akcje muszą mieć ważny (niezerowy) współczynnik i odpowiadającą mu ocenę co najmniej dwóch z sześciu wskaźników wyceny.

Co obejmuje klasa wartości AAII?

Wycena akcji wymaga dostępu do ogromnych ilości danych, a także wiedzy i czasu, aby je przejrzeć, zrozumieć wskaźniki finansowe, przeczytać zestawienia zysków i przeanalizować ostatnie ruchy giełdowe. AAI powstałaInwestor na +, solidny pakiet danych, który łączy badania danych w praktyczny i dostosowywalny sposób, odpowiedni dla inwestorów na wszystkich poziomach wiedzy, aby pomóc inwestorom w tym zadaniu.

Uwzględniono własne ratingi akcji AAIIInwestor na +. Oferują intuicyjne oceny A-F dla czegoś więcej niż tylko wartości. Możliwe jest, że akcje wydają się tanie na podstawie jednej miary wyceny, ale wydają się drogie na podstawie innej. Możliwe jest również, że metryka wyceny jest powiązana z lepszymi wynikami akcji w pewnych momentach, ale nie w innych. Niektóre akcje mogą mieć nawet zerowe wartości dla niektórych wskaźników, takich jak cena do zysku lubcena do zamówieniazwiązek, ale nie inny. Przykładem może być firma, która przynosi straty zamiast zysków lub ma ujemną wartość księgową z powodu dużych pożyczek. Ujemne zarobki lub wartość księgowa skutkują nieistotnymi danymi, które pozostają puste lub zerowe.

Kliknij poniższy przycisk, aby dowiedzieć się więcej o A+ Investor i zarejestruj się już dziś.

3 Underrated Retailers - Various Offers for Tuesday 11th April (1)

3 niedocenianych dealerów — różne oferty

Oczywiście istnieje niezliczona ilość wartościowych akcji, o których warto wspomnieć, ale to jest zwięzła lista 3 najbardziej niedocenianych akcji w branży Detaliści — różne spółki specjalistyczne według stanu na wtorek, 11 kwietnia 2023 r. Przyjrzyjmy się bliżej ich indywidualnym wynikom zobaczyć, jak wypadają na tle siebie i mediany w branży Dealerzy - różne specjalności.

BiznesSerceCena/wyprzedażCena/zyskEV/EBITDAZysk dla akcjonariuszyCena/wartość księgowaCena/swobodny przepływ gotówkiStopień wartości
Warsztat Build-A-Bear, IncBBW0,777.83.36,6 %3,6974,1B
Grupa franczyzowa IncRFN0,23Już6.718,2%2,37JużW
Natural Grocers w Vitamin Cottage IncNGVC0,2315,04.63,3 %1,5942,2B

Wycena jest przypisywana na podstawie tego, jak łączna wycena każdej akcji wypada w porównaniu ze wszystkimi innymi akcjami.

Proces oceny rozpoczyna się od każdej zmiennej dla danego działania. Rangi percentyla są obliczane dla wszystkich ważnych metryk, które posiada akcje. Na przykład akcje mogą mieć pozycję ceny do wartości księgowej na 43. percentylu, pozycję ceny do zysku na 67. percentylu, pozycję ceny do sprzedaży na 23. percentylu i tak dalej. Rankingi te są następnie uśredniane dla każdej akcji. (Wymagane są co najmniej dwie prawidłowe zmienne, chociaż wszystkie sześć zostanie użytych, jeśli są dostępne).

Po obliczeniu średniej z poszczególnych zmiennych, średnia ta jest porównywana ze wszystkimi udziałami. Innymi słowy, złożona wycena każdej akcji jest porównywana ze wszystkimi innymi akcjami. Te wiersze są następnie sortowane w kwintyle od najtańszych 20% (poziom A) do najdroższych 20% (poziom F).

Jak zawsze zalecamy przeprowadzenie analizy due diligence i badań przed zainwestowaniem w jakikolwiek rodzaj zabezpieczeń. Sugerujemy również, aby inwestorzy kierowali się wieloma ocenami, a nie tylko wartością, przy podejmowaniu decyzji, czy dana spółka jest dla nich odpowiedniaprzydziałprawo.

Build-A-Bear Workshop, Inc. Klasa wartości

Ocena wartości:

MetrycznyWynikiBBWmediana branży
Cena/wyprzedaż280,770,48
Cena/zysk237.818,5
EV/EBITDA123.38.9
Zysk dla akcjonariuszy136,6 %1,2%
Cena/wartość księgowa793,691,59
Cena/swobodny przepływ gotówki8674,135,5

Build-A-Bear Workshop, Inc. to wielokanałowy sprzedawca wypchanych zwierząt i powiązanych produktów. Firma działa w trzech segmentach: direct-to-consumer (DTC), franchising komercyjny i międzynarodowy. Segment Direct-to-Consumer obejmuje operacje w lokalizacjach obsługiwanych przez firmę oraz inne operacje dostawy detalicznej w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, Portoryko, Irlandii i Wielkiej Brytanii, w tym witryny handlu elektronicznego. Segment komercyjny obejmuje transakcje Spółki z innymi podmiotami, które polegają przede wszystkim na udzielaniu licencji na korzystanie z własności intelektualnej Spółki osobom trzecim oraz na sprzedaży hurtowej. Segment franczyzy międzynarodowej obejmuje działalność licencyjną w ramach umów franczyzowych zawieranych przez Spółkę ze sklepami w Azji, Australii, na Bliskim Wschodzie, w Afryce i Ameryce Południowej. Firma działa w około 347 zarządzanych przez nią lokalizacjach i posiada 66 sklepów franczyzowych działających na całym świecie.

Akcje z wynikiem między 81 a 100 są uważane za głębokie, te z wynikiem między 61 a 80 są cenne i tak dalej.

Build-A-Bear Workshop, Inc. ma wynik 65, który jest uważany za niedoceniany.

Patrząc na wskaźnik ceny do sprzedaży firmy Build-A-Bear Workshop, Inc wynoszący 0,77 w porównaniu z medianą w branży wynoszącą 0,48, ta firma ma wyższy stosunek ceny do zysków w porównaniu do swoich rówieśników. Może to sprawić, że akcje Build-A-Bear Workshop, Inc będą mniej atrakcyjne dla inwestorów wartościowych.

Stosunek ceny do zysku firmy Build-A-Bear Workshop, Inc wynosi 7,80, w porównaniu do mediany branży wynoszącej 18,51. Oznacza to, że ma niższą cenę akcji w stosunku do zysków w porównaniu do swoich rówieśników. Może to sprawić, że Build-A-Bear Workshop, Inc. stanie się bardziej atrakcyjny dla inwestorów wartościowych.

Teraz oceńmy EV/EBITDA Build-A-Bear Workshop, Inc, znany również jako Enterprise Multiplier. Z oceną 3,3, w porównaniu do branżowej mediany 8,9, spółkę można uznać za niedowartościowaną w stosunku do konkurentów. Inwestorzy wartościowi mogą wykorzystać mnożnik spółki do zidentyfikowania akcji, które są uważane za przewartościowane lub niedowartościowane w stosunku do ich branży.

Zwrot dla akcjonariuszy jest sumą stopy dywidendy z akcji (wypłaconej w ciągu ostatnich 12 miesięcy, pomniejszonej o dywidendy specjalne) oraz procentu wykupu akcji netto w ciągu ostatnich 12 miesięcy. Zwrot dla akcjonariuszy firmy Build-A-Bear Workshop, Inc jest wyższy od mediany w branży wynoszącej 1,17%. Inwestorzy wartościowi mogą szukać atrakcyjnego zwrotu dla akcjonariuszy, ponieważ może to być skutecznym narzędziem do określenia, czy firma ma dobry zespół zarządzający.

Jako jedna z najczęstszych miar wartości, stosunek ceny do wartości księgowej ocenia aktualną cenę rynkową spółki w stosunku do jej wartości księgowej. Stosunek ceny do wartości księgowej firmy Build-A-Bear Workshop, Inc. jest wyższy niż mediana branży wynosząca 1,59. Może to sprawić, że Build-A-Bear Workshop, Inc. stanie się mniej atrakcyjny dla inwestorów szukających nowego dodatku do swojego portfela.

Na koniec spójrzmy na stosunek ceny do wolnych przepływów pieniężnych (P/FCF) firmy Build-A-Bear Workshop, Inc., który może wskazywać wartość rynkową firmy w stosunku do jej przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej. Stosunek ceny do wolnych przepływów pieniężnych firmy Build-A-Bear Workshop, Inc jest wyższy niż mediana branży wynosząca 35,51. Może to sprawić, że Build-A-Bear Workshop, Inc. stanie się mniej atrakcyjny, ponieważ wyższy P/FCF wskazuje, że Build-A-Bear Workshop, Inc. jest niedoceniany. Metrykę P/FCF można również rozpatrywać w perspektywie długoterminowej, aby sprawdzić, czy przepływy pieniężne firmy w stosunku do wartości ceny akcji ogólnie się poprawiają, czy pogarszają.

Ocena wartości Franchise Group Inc

Ocena wartości:

MetrycznyWynikiRFNmediana branży
Cena/wyprzedaż90,230,48
Cena/zyskJużJuż18,5
EV/EBITDA336.78.9
Zysk dla akcjonariuszy318,2%1,2%
Cena/wartość księgowa672,371,59
Cena/swobodny przepływ gotówkiJużJuż35,5

Franchise Group, Inc. jest właścicielem i operatorem franczyz i firm franczyzowych. Firma działa w sześciu segmentach: Vitamin Shoppe, Pet Supplies Plus, Badcock, American Freight, Buddy's i Sylvan. Segment Vitamin Shoppe to wielokanałowa specjalistyczna sprzedaż detaliczna witamin, minerałów, ziół, specjalistycznych suplementów, odżywek dla sportowców i innych produktów zdrowotnych i wellness. Segment Pet Supplies Plus to franczyzodawca i sprzedawca detaliczny artykułów i usług dla zwierząt domowych. Segment Badcock obejmuje pełną linię mebli, sprzętu AGD, pościeli, elektroniki, wyposażenia domowego biura, akcesoriów i towarów sezonowych w formacie showroom. Segment American Freight to sieć handlowa oferująca dostęp do mebli, materacy, nowych i gotowych urządzeń oraz akcesoriów domowych po obniżonych cenach w sklepach stacjonarnych i internetowych. Segment Buddy's to wyspecjalizowana sprzedaż detaliczna elektroniki użytkowej znanych marek, mebli domowych, sprzętu AGD i akcesoriów na podstawie umów leasingu na własność.

Akcje z wynikiem między 81 a 100 są uważane za głębokie, te z wynikiem między 61 a 80 są cenne i tak dalej.

Franchise Group Inc ma ocenę wartości 87, która jest uważana za niedowartościowaną.

Wskaźnik ceny do wartości księgowej Franchise Group Inc jest niższy niż w przypadku jej rówieśników. Może to sprawić, że Franchise Group Inc będzie bardziej atrakcyjna dla inwestorów wartościowych w porównaniu z medianą branżową wynoszącą 1,59.

Możesz dowiedzieć się więcej o kluczowych wskaźnikach finansowych Franchise Group Inc, takich jak zwrot dla akcjonariuszy, cena do wolnych przepływów pieniężnych i EV/EBITDA, lub dowiedzieć się więcej o jej impecie i klasach wzrostu, subskrybującInwestor na +.

Natural Grocers oceniane przez Vitamin Cottage Inc

Ocena wartości:

MetrycznyWynikiNGVCmediana branży
Cena/wyprzedaż90,230,48
Cena/zysk4715,018,5
EV/EBITDA194.68.9
Zysk dla akcjonariuszy253,3 %1,2%
Cena/wartość księgowa531,591,59
Cena/swobodny przepływ gotówki7642,235,5

Natural Grocers by Vitamin Cottage, Inc. jest wyspecjalizowanym sprzedawcą naturalnej i organicznej żywności, produktów higieny osobistej i suplementów diety. Jej artykuły spożywcze obejmują produkty; Jej artykuły spożywcze obejmują produkty; żywność luzem i produkty marek własnych; suszone, mrożone i konserwowane; mięso i owoce morza; produkty mleczne, substytuty mleka i jaja; przygotowane jedzenie; Chleb i ciastka, piwo, wino, cydr i napoje. Firma oferuje również gamę naturalnych produktów pielęgnacyjnych i spożywczych dla zwierząt domowych, artykuły gospodarstwa domowego i ogólnego, a także książki i materiały informacyjne. Prowadzi również zakład przepakowywania masowego i centrum dystrybucji w Golden w Kolorado. Firma posiada 164 sklepy w 21 stanach, w tym w Kolorado, Arkansas, Arizonie, Idaho, Iowa, Kansas, Luizjanie, Minnesocie, Missouri, Montanie, Nebrasce, Nevadzie, Nowym Meksyku, Północnej Dakocie, Oklahomie, Oregonie, Teksasie, Utah, Waszyngtonie i Wyoming. Firma oferuje również edukację żywieniową opartą na nauce.

Akcje z wynikiem między 81 a 100 są uważane za głębokie, te z wynikiem między 61 a 80 są cenne i tak dalej.

Natural Grocers by Vitamin Cottage Inc ma wynik 69, który jest uważany za niedoceniany.

Stosunek ceny do zarobku firmy Natural Grocers by Vitamin Cottage Inc wynosi 15,0, w porównaniu do mediany branży wynoszącej 18,5. Oznacza to, że ma niższy stosunek ceny do zysku w porównaniu do swoich rówieśników. To sprawia, że ​​Natural Grocers by Vitamin Cottage Inc jest bardziej atrakcyjny dla inwestorów wartościowych.

Stosunek ceny do wartości dla Natural Grocers firmy Vitamin Cottage Inc jest niższy niż w przypadku rówieśników. Może to sprawić, że Natural Grocers firmy Vitamin Cottage Inc będzie dość atrakcyjny dla inwestorów wartościowych w porównaniu z medianą branży wynoszącą 1,59.

Możesz przeczytać więcej o kluczowych wskaźnikach finansowych Natural Grocers by Vitamin Cottage Inc, takich jak zwrot dla akcjonariuszy, cena do wolnych przepływów pieniężnych i EV/EBITDA, lub dowiedzieć się więcej o momentach i stopach wzrostu, subskrybującInwestor na +.

3 Underrated Retailers - Various Offers for Tuesday 11th April (2)

Inni dealerzy - różne jakości specjalnych zapasów

Wartość to tylko jedna z pięciu klas akcji dostępnych w naszej ofercieInwestor na +Zawód. Członkowie AAII mogą przeglądać najlepiej oceniane akcje — te, które uzyskały ocenę A lub B pod względem wartości, wzrostu, dynamiki, korekt szacunków zysków i jakości — na ekranie A+ Stock Grades Screener.

Jeśli chcesz również mieć pełny dostęp do wszystkich usług premium AAII, możesz kupić wygodny plan pakietowy o nazwie AAII Platinum, w którym możesz wypróbowaćInwestor na +, AAII Dividend Investing, Stock Superstars Report, Growth Investing i VMQ Stocks. Dzięki innym usługom premium możesz zagłębić się w dodatkowe wskaźniki, portfele, komentarze i informacje o dealerach - różne oferty, a także inne branże.

Wybierz, który z 3 najlepszych dealerów - różne oferty, które Ci odpowiadają

Wybór wartościowych akcji do inwestowania będzie ostatecznie zależał od Twoich indywidualnych celów i alokacji; jednak porównanie podobnie wycenionych akcji z tej samej branży może pomóc w analizie, co może być dla Ciebie lepszą inwestycją na dłuższą metę. Przyjrzyjmy się więc ocenie wartości wszystkich naszych akcji.

  • Akcje Build-A-Bear Workshop, Inc. mają rating B.
  • Akcje Franchise Group Inc mają rating A.
  • Akcje Natural Grocers by Vitamin Cottage Inc mają ocenę B.

Teraz, gdy masz trochę więcej informacji na temat każdej z 3 niedowartościowanych akcji w segmencie Handel detaliczny — różne branże specjalne, a także ich ogólną wycenę, nadszedł czas, aby przeprowadzić dodatkowe badania, aby sprawdzić, czy mogą one pasować do potrzeb Twojego portfela w oparciu o o Twoje cele i tolerancja ryzyka. AAII może pomóc Ci zarówno dowiedzieć się, jak i określić, które inwestycje są dla Ciebie odpowiednie.

Robimy to poprzez program szkoleniowy, który uczy Cię, jak inwestować dla siebie i stać się skutecznym zarządcą własnego majątku – nie polegając już na innych, jeśli chodzi o niezależność finansową. Możesz polegać na AAII w zakresie ponadczasowych artykułów dotyczących planowania finansowego i wybierania akcji, obiektywnych badań i praktycznych analiz, które pomogą Ci stać się lepszym inwestorem.

Inwestor na +uzupełnia to uczenie się jakościowe, zapewniając potężny pakiet danych, który pomaga zawęzić decyzje inwestycyjne w celu znalezienia akcji,wymienić środki(ETF) lub fundusze wspólnego inwestowania, które spełniają Twoje potrzeby.

3 Underrated Retailers - Various Offers for Tuesday 11th April (3)

Dodatkowe zasoby dla dealerów — różne oferty

Chcesz dowiedzieć się więcej o akcjach detalicznych – różne akcje specjalne i sprawdzić, czy mogą być dla Ciebie dobrą inwestycją? Zobacz dodatkowe zasoby i artykuły, które pomogą Ci w finansowej podróży.

  • 3 niedocenianych detalistów — różne oferty na wtorek 11 kwietnia
  • 4 niedocenianych sprzedawców — różne oferty Poniedziałek, 10 kwietnia
  • Dlaczego akcje National Vision Holdings Inc (EYE) wzrosły o 4,34%

Zastrzeżenie Zastrzeżenie

Nie składamy żadnych oświadczeń ani gwarancji, że jakikolwiek inwestor osiągnie lub prawdopodobnie osiągnie zwroty równe tym przedstawionym, ponieważ przeszłe, hipotetyczne lub symulowane wyniki niekoniecznie wskazują na przyszłe wyniki. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej powinieneś rozważyć swoją sytuację i sprawdzić, czy informacje zawarte w naszych treściach są odpowiednie dla Twojej sytuacji. Niniejsze informacje zostały przygotowane w dobrej wierze i nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek błędy lub pominięcia. Możesz przeczytać pełne zastrzeżenieJej.


References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Kimberely Baumbach CPA

Last Updated: 15/10/2023

Views: 6522

Rating: 4 / 5 (61 voted)

Reviews: 92% of readers found this page helpful

Author information

Name: Kimberely Baumbach CPA

Birthday: 1996-01-14

Address: 8381 Boyce Course, Imeldachester, ND 74681

Phone: +3571286597580

Job: Product Banking Analyst

Hobby: Cosplaying, Inline skating, Amateur radio, Baton twirling, Mountaineering, Flying, Archery

Introduction: My name is Kimberely Baumbach CPA, I am a gorgeous, bright, charming, encouraging, zealous, lively, good person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.